Voda je život
co je Levitace a Detoxikace
kyslík a voda: nové perspektivy pro vaše zdraví
proč pít levitovanou vodu
levitační zařízení LEVEN
Kontakt

voda je život

Voda ovlivňuje náš život

Dítě se skládá z 80% vody, starší člověk ze 65% a zdravý dospělý člověk z 70% vody. Povrch naší planety je složen z 70% vody. Čím zdravější je voda, tím zdravější je životní prostředí a člověk.

Pro zdravou výměnu látek v těle potřebujeme denně pít vodu. Uvědomme si, že káva, čaj, limonády, pivo nebo víno představují pouze požitek pro naše ústa. Také pití minerálních vod by se mělo považovat pouze za podpůrnou léčbu a její užívání omezit na dobu nezbytně nutnou. Při dlouhodobém požívání minerálních vod je celý organismus zatěžován ionty prvků, jejichž využitelnost v organismu je téměř nulová. Mnohem lépe tělo využívá minerální látky přijaté v potravinách. Zejména šťávy připravené z čerstvých zeleninových a ovocných plodů obsahují tytéž minerální látky v koloidním stavu, s využitelností až 98%.

Pro zdravou výměnu látek v těle potřebujeme vodu, nic jiného než kvalitní pitnou vodu.

Voda je, chemicky viděno, spojení dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H2O). Tyto atomy vodíku a kyslíku tvoří s ostatními látkami prostorové struktury, i když se dají škodlivé látky obsažené ve vodě definovat, prostorové struktury zůstanou a s nimi také informace těchto škodlivých látek.

V přírodě se voda osvobozuje od škodlivých látek přes vířivé procesy. Vodním vírem se prostorové struktury uvolní. Čím menší jsou tyto struktury, tím více je jich v molekule přítomno a tím větší je molekulární povrch vody. Molekula vody pak může snadněji prostupovat membránami buněk a podporovat tak efektivnější látkovou výměnu.

Původ vody není rozhodující, pouze její kvalita.

Zdraví a pohoda je přání náš všech. Co jsme však ochotni pro to vykonat? Přání samotné nestačí. Musíme sportovat, hodnotně se stravovat a především se vyhýbat škodlivým látkám jako je alkohol a nikotin. Základním kamenem zdravého stylu života je však dostatečný pitný režim podpořený konzumací kvalitní pitné vody.

Díky technickému pokroku si nyní můžeme připravit levitovanou vodu sami, a to v neomezeném množství

 

 

 
Magnetoterapie - sestavy přístrojů | Magnetoterapie - možnosti použití
AQUA HEALTH CARE s.r.o. copyright ©2003, all rights reserved  .design by anapol.cz