Voda je život
co je Levitace a Detoxikace
kyslík a voda: nové perspektivy pro vaše zdraví
proč pít levitovanou vodu
levitační zařízení LEVEN
Kontakt

proč pít levitovanou vodu

Obecně platí, že zvýšený příjem vody napomáhá organizmus očišťovat od škodlivých látek a vytváří příznivé vnitřní prostředí pro metabolické pochody. Voda má skutečně působit jako ředidlo. A proč koloidy? Mimo jejich snadnou využitelnost pro organizmus je hlavní výhodou omezení toxicity případných toxických prvků a látek. Toxické látky nebo prvky, které organizmus vstřebá ve formě rozpuštěných solí (iontové roztoky) působí jako skutečné jedy. Tytéž látky v koloidním stavu se nechovají jako jedy a navíc je umožněno například jejich snadné vylučování, pokud jsou pro organizmus nepotřebné.

Jak do toho zapadá levitovaná voda? Na základě měření vodivosti vody ve vysokých frekvencích (vysokofrekvenční konduktometrie - dále HFC) je možné jednoznačně určit, že voda po úpravě v levitačním přístroji má mnohonásobně zeslabené mezimolekulární síly. V měření se to projevuje vznikem signálu ve vysokých frekvencích a zvýšením úrovně šumu, který vytváří tepelný pohyb molekul. Díky těmto mezimolekulárním silám se voda chová jako tekutina. Mezimolekulární síly umožňují vytvářet vazby mezi jednotlivými molekulami a tak se vytvářejí obrovské shluky molekul vody, které se podobají krystalům. Na rozdíl od krystalů se ale v miliontině sekundy neustále přetváří. Většina toxických prvků způsobuje zesílení těchto mezimolekulárních sil a to vytváří ve vnitřním prostředí organizmu příznivé podmínky pro vznik pravých iontů. Normami prostředí je ale tvořeno koloidy, a proto lze usoudit že jakákoli úprava vedoucí k zeslabení těchto sil bude pro organizmus konstruktivní. Velmi dobře takto působí proces levitace. V prvé řadě lze změření odvodit, že takto upravená voda bude posilovat koloídní strukturu tělních tekutin. Zmenšení sil mezi molekulami tekutin organizmu vede také k zvýšenému uvolňování toxických látek, proto lze předpokládat lepší detoxikaci a naopak zmenšení afinity toxických látek k cílovým, jako jsou enzymy a další bílkoviny včetně látek jako je DNK (deoxyribonukleová kyselina), tj. nositel genetické informace. Snížení afinity škodlivých látek k cílovým strukturám se projevilo v měření HFC poklesem intenzity chemického signálu v nízkých frekvencích.

Výsledky měření vlastností levitované vody metodou HFC jsou plně v souladu s klinickými testy a dalšími poznatky o této jedinečné úpravě vody.

 

 

 

 

Magnetoterapie - sestavy přístrojů | Magnetoterapie - možnosti použití
AQUA HEALTH CARE s.r.o. copyright ©2003, all rights reserved  .design by anapol.cz