Voda je život
co je Levitace a Detoxikace
kyslík a voda: nové perspektivy pro vaše zdraví
proč pít levitovanou vodu
levitační zařízení LEVEN
Kontakt

Magnetoterapie - sestavy přístrojů

 

DIMAP SUN - SOLENOID

 1. Taška pro uložení částí přístroje.
 2. Malý aplikátor A1HF.
 3. Generátor magnetoterapeutického přístroje.
 4. Signalizační magnet.
 5. Aplikátor solenoid S4HF.
Cena 18990,- Kč

 

 

DIMAP SUN - ZÁDOVÝ

 1. Taška pro uložení částí přístroje.
 2. Malý aplikátor A1HF.
 3. Generátor magnetoterapeutického přístroje.
 4. Signalizační magnet.
 5. Zádový třídílný skládací aplikátor A3HF..
Cena 18990,- Kč

 

 

DIMAP GALAXY

 1. Taška pro uložení částí přístroje.
 2. Malý aplikátor A1HF.
 3. Generátor magnetoterapeutického přístroje.
 4. Signalizační magnet.
 5. Aplikátor solenoid S4HF.
 6. Aplikátor lůžko.

 

 

Konektor pro připojení aplikátoru u DIMAP D 2000

 1. Kontrolka indikující pulsní pole u přístroje s 1 výstupem
 2. Displej pro komunikaci s uživatelem v českém jazyce
 3. Ovládací tlačítko pro volbu programu A,B,C,0,1 až 9
 4. Zelená kontrolka indikující zapnutí přístroje DIMAP D 2000
 5. Konektor pro připojení aplikátoru A1HF až A4HF , S4HF
 6. Ovládací tlačítko pro potvrzení zadané hodnoty
 7. Síťový vypínač síťového napájení přístroje DIMAP D 2000

Ovládání přístroje

Tlačítkem 3 NASTAVIT se provádí volba příslušného programu. U dvou výstupového DIMAP D 2000 i frekvence, intenzita a čas. Každé stisknutí tlačítka způsobí změnu písmena nebo čísla o jednu směrem nahoru až do poslední možné hodnoty. Potom se tento proces opět opakuje. Přidržením tlačítka nastavení lze dosáhnout automatické změny hodnot. Každé stlačení tlačítka je akusticky signalizováno.

Tlačítko 6 POTVRDIT slouží k potvrzení právě nastavené hodnoty programu popř. frekvence , intenzity a času a ke spuštění aplikace. Každé stlačení tlačítka je akusticky signalizováno.

Současným stisknutím a držením tlačítek 3 NASTAVIT a 6 POTVRDIT po dobu cca 1 sekundy dosáhnete předčasného ukončení aplikace. Displej zobrazí STOP, bzučák ohlásí ukončení aplikace a přístroj nastaví počáteční hodnoty tj. program A.

Ovládání přístroje

 

 

 
Magnetoterapie - sestavy přístrojů | Magnetoterapie - možnosti použití
AQUA HEALTH CARE s.r.o. copyright ©2003, all rights reserved  .design by anapol.cz